venerdì 25 luglio 2008

Solo per veri intenditori

Ho passato anni a cercare il testo di questa canzone e voglio condividerlo con il mondo!
È un pezzo per veri intenditori....

(SUTTAMONDA KOTTAMONDA YATTAMONDA)
(YATTAMONDA KOTTAMONDA SUTTAMONDA)
ATAMA wa SAE teru yo HEI HEHEEI
AIDEA BATCHIRI yo HEI HEHEEI
Hoshii yo Hoshii yo DOKURO SUTON
Zettai morau to kimechatta
DORONJO TONZURA BOYAKKII
Yararete mo Yararete mo Nan to mo nai nai
Oretacha tensai da HEI HEHEEI
DON DON DORONBOO
(SUTTAMONDA KOTTAMONDA YATTAMONDA)
(NANTETTATTE KANTETTATTE ANTETTATTE)
(ANTETTATTE KANTETTATTE NANTETTATTE)
INCHIKI otokui yo HEI HEHEEI
IKASAMA daisuki yo HEI HEHEEI
Warui koto Warui koto Saikou yo
Jiin to shibirechau Kanjichau
DORONJO TONZURA BOYAKKII
Yararete mo Yararete mo Nan to mo nai nai
Oretacha fujimi da HEI HEHEEI
DON DON DORONBOO
(NANTETTATTE KANTETTATTE ANTETTATTE)
(DONNAMONDA KONNAMONDA ANNAMONDA)
(ANNAMONDA KONNAMONDA DONNAMONDA)
Ninki wa zekkouchou HEI HEHEEI
Minna no AIDORU yo HEI HEHEEI
Akuyaku Akuyaku Senmon yo
ATTAMA ii Kao ga ii Hito ga ii
DORONJO TONZURA BOYAKKII
Yararete mo Yararete mo Nan to mo nai nai
Oretacha eiyuu da HEI HEHEEI DON
DON DORONBOO
(DONNAMONDA KONNAMONDA ANNAMONDA)

Lo so! sono un bambinone.....

Drvso
Posta un commento